وبسایت رسمی ریتینگ شطرنج آرال

1 / 3
نفر برتر روز
حسام حلاجیان

تعداد کل بازی: تعداد برد: 0 تعداد مساوی: تعداد باخت: 0

مجموع امتیاز کسب شده: 0
2 / 3
نفر برتر هفته
امین حاج آقازاده


تعداد کل بازی: 20 تعداد برد: 14 تعداد مساوی: 1 تعداد باخت: 5
مجموع امتیاز کسب شده: 132
3 / 3
نفر برتر ماه
جابر خاشعی


تعداد کل بازی: 20 تعداد برد: 14 تعداد مساوی: 1 تعداد باخت: 5
مجموع امتیاز کسب شده: 134


ردیف نام نام خانوادگی کد ریتینگ
1 جابر خاشعی 7 2092 ↔ .
2 مهدی پوشیده 8 1999 ↔ .
3 هادی فریان 11 1783 ↔ .
4 حسام حلاجیان 43 1778 ↔ .
5 حسین علوی نیا 59 1738 ↔ .
6 یعقوب نوابی فر 10 1737 ↔ .
7 امین حاج آقازاده 26 1668 ↔ .
8 قاسم حسن زاده 34 1637 ↔ .
9 جواد شیخی 12 1609 ↔ .
10 اسبر محمدپور 9 1592 ↔ .
11 حسن اسمعیلی 44 1583 ↔ .
12 قربان فرهادی 60 1545 ↔ .
13 اکبر محمد زاده 13 1491 ↔ .
14 بهمن حصاری 39 1475 ↔ .
15 سالار عباپور 15 1466 ↔ .
16 شهروز عباسپور 19 1434 ↔ .
17 علی شهبازی 22 1430 ↔ .
18 امیر تازه کندی 27 1425 ↔ .
19 مجتبی فریان 35 1403 ↔ .
20 بهروز حسین زاده 17 1392 ↔ .
21 یوسف فتح اله زاده 14 1378 ↔ .
22 مرتضی ولی زاده 37 1374 ↔ .
23 بهروز محمدی 16 1367 ↔ .
24 رضا آقایی 32 1361 ↔ .
25 حامد خداشناس 52 1359 ↔ .
26 رسول نظری 31 1358 ↔ .
27 امیر صادقی 36 1347 ↔ .
28 فربد محسنی 41 1346 ↔ .
29 رامین خانشپور 47 1338 ↔ .
30 صابر خرم 18 1332 ↔ .
31 اکبر ریحانی 46 1312 ↔ .
32 حسین خوش نویس 33 1310 ↔ .
33 مهدی جبارپور ریحانی 45 1306 ↔ .
34 اکبر عباسپور 57 1300 ↔ .
35 احمد شفا خواه 53 1280 ↔ .
36 سعید شفا خواه 54 1275 ↔ .
37 بهمن دهقان 30 1269 ↔ .
38 رضا حسین گو 23 1265 ↔ .
39 مهدی جمال زاده 24 1236 ↔ .
40 شهرام عباسپور 20 1232 ↔ .
41 حسن محمدی 29 1231 ↔ .
42 علی داداشی 51 1219 ↔ .
43 امین ولی پور 25 1212 ↔ .
44 بهنام بایرام پور 28 1182 ↔ .
45 وحید فتحی زاده 21 1138 ↔ .
46 حسین فاروغی 58 1091 ↔ .
47 مسعود فرخ زاده 48 1056 ↔ .
48 هادی عبدل زاده 38 1054 ↔ .